NWB Bank financieringspartner van Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Vandaag is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start gegaan. Het fonds biedt eigenaar-bewoners, die normaal niet of moeilijk in aanmerking komen voor een lening bij een bank, toch een kans om een financiering af te sluiten voor urgent funderingsherstel. Nu blijft noodzakelijk funderingsherstel van een huizenblok nog te vaak uit omdat een van de eigenaar-bewoners de financiering niet rond krijgt. NWB Bank is een van de financiers van het fonds.

Aan het Fonds werken verschillende partijen mee waaronder het Rijk, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF), het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en diverse banken waaronder dus NWB Bank. Samen met Rabobank en de Council of Europe Development Bank verstrekt NWB Bank het lange termijn werkkapitaal voor het fonds. “Wij vinden het als publieke bank belangrijk om met financiering bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Door onze lage fundingkosten kunnen de financieringslasten voor eigenaar-bewoners laag worden gehouden. Ook kunnen wij ons als niet-commerciële bank voor langere termijn aan het fonds committeren”, aldus Frenk van der Vliet, lid van de directie van NWB Bank. Voor meer informatie, zie: www.funderingsherstelfonds.nl

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259 / 06-57457906, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.