NWB Bank geeft opnieuw Waterobligatie in US dollars uit

De NWB Bank heeft voor de tweede keer een Waterobligatie (Green Bond) in US dollars uitgegeven. Dit keer gaat het om een 4-jaars benchmark Water Bond ter grootte van USD 500 miljoen. In totaal is het de zesde Waterobligatie die door de NWB Bank is uitgegeven. De bank behoort daarmee tot de kopgroep van uitgevers van green bonds wereldwijd. De opbrengsten van de Waterobligatie zijn specifiek bestemd voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

"In 2016 plaatsten we al met groot succes een 10-jaars benchmark Water Bond ter grootte van USD 1 miljard. Ook deze 4-jaars Waterobligatie is ruim overtekend. Als NWB Bank onderstrepen we met de uitgifte van deze obligatie onze rol als duurzame financiële partner van de publieke sector. Investeerders op hun beurt willen dat hun geld wordt gebruikt voor projecten die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen", aldus Bouke den Hoed (treasury NWB Bank).

De Waterobligatie wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de obligatie heeft plaatsgevonden op 15 november 2017 en op 15 november 2021 zal deze in zijn geheel worden afgelost. De jaarlijkse couponrente bedraagt 2.125%, de re-offer price is 99.867%. De lead managers zijn Bank of America Meryll Lynch, Daiwa Capital Markets en Nomura. De Waterobligatie is genoteerd op de Luxembourg Stock Exchange en de Luxembourg Green Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.