Kapitaaleis NWB Bank door ECB vastgesteld op minimaal 7,625%

De Europese Centrale Bank heeft de minimale Common Equity Tier 1 ratio voor NWB Bank vastgesteld op 7,625% ingaande per 1 januari 2018.

Dit is de uitkomst van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Deze minimale kapitaaleis van 7,625% omvat het wettelijke minimum van 4,5%, een bankspecifieke Pillar 2 requirement van 1,25% en een algemene kapitaalbuffer (capital conservation buffer) van 1,875%.

De werkelijke CET 1 ratio van NWB Bank ligt ruimschoots boven het wettelijk vereiste minimum. Per 30 juni 2017 bedroeg de CET 1 ratio van NWB Bank 56,2% (incl. winst lopend boekjaar).

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.