Lidwin van Velden voorgedragen als directievoorzitter NWB Bank

De raad van commissarissen van de NWB Bank draagt huidig CFRO en waarnemend voorzitter Lidwin van Velden voor als nieuwe voorzitter van de directie. De voordracht wordt op 19 april a.s. ter besluitvorming voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders en is onder voorbehoud van instemming van de toezichthouders. Lidwin van Velden volgt Menno Snel op, die in oktober vorig jaar staatssecretaris van Financiën is geworden in het Kabinet Rutte III.

Age Bakker, voorzitter van de rvc: “Lidwin heeft als geen ander de juiste kennis en ervaring om de strategie van de NWB Bank als promotional bank voort te zetten: het zo laag mogelijk houden van de financieringslasten van de publieke sector en het ondersteunen van de ambities van onze klanten waaronder die op het gebied van duurzaamheid. Lidwin heeft al twee keer als waarnemend voorzitter laten zien over de juiste vaardigheden te beschikken om deze bank te leiden. De raad is een zoektocht gestart om de vacature in te vullen, die ontstaat doordat Lidwin doorschuift naar de rol van directievoorzitter.”

Lidwin van Velden (1964) is sinds 2010 Chief Finance & Risk Officer binnen de directie van de NWB Bank. In die rol is zij de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor onder andere risk management, finance & control en back office. Voor indiensttreding bij de NWB Bank was Lidwin in diverse functies werkzaam bij DNB. Lidwin begon haar carrière als docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam waar zij tussen 1982 en 1987 Economische wetenschappen studeerde.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.