Medewerkers NWB Bank doen mee aan Bank voor de klas!

Deze week doen in totaal 21 medewerkers van de NWB Bank mee aan Bank voor de klas. Tijdens de landelijke Week van het geld zullen zij een gastles financiële educatie geven aan groep 6, 7 of 8 van een basisschool. In totaal worden 4156 gastlessen door heel Nederland gegeven door medewerkers van verschillende banken en verzekeraars. Hiermee worden naar schatting 100.000 leerlingen in het basisonderwijs bereikt. Dit jaar is het thema ‘Samen sparen voor de klas’.

Frenk van der Vliet, lid van de directie, was aanwezig bij de landelijke aftrap van de Week van het Geld in Den Haag: “Net als alle andere banken zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen te leren omgaan met geld. Met behulp van de Cash Quiz, een spannend en interactief spel over (omgaan met) geld, leren kinderen spelenderwijs samenwerken, keuzes maken en de waarde van geld kennen. Zelf heb ik heel veel zin in de gastles die ik aanstaande vrijdag op een basisschool in Berkel en Rodenrijs zal geven."

Bank voor de klas is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NWB Bank doet al sinds de eerste keer in 2011 mee aan dit project. De 21 medewerkers van de bank geven dit jaar in totaal 27 gastlessen en dat is het hoogste aantal voor de bank tot nog toe.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.