Green Bond en Social Bond Newsletter 2017 beschikbaar

De NWB Bank publiceert jaarlijks een Green Bond Newsletter om het publiek en investeerders inzicht te geven in het gebruik van de gelden die de bank ophaalt met de uitgifte van Waterobligaties. Sinds afgelopen jaar is de NWB Bank ook actief in de markt voor social bonds en ook voor het eerst publiceerde de bank daarom ook een Social Bond Newsletter. Klik hier om de Green Bond Newsletter (Water Bond Report) te bekijken en hier voor de Social Bond Newsletter (Social Indicator Report).

De NWB Bank geeft sinds 2014 Waterobligaties uit die kwalificeren als Green Bonds. De opbrengsten van de Waterobligaties worden gebruikt voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ook in 2017 gaf de NWB Bank weer een drietal Waterobligaties uit.

Zoals gezegd, afgelopen jaar heeft de NWB Bank ook de markt voor Social Bonds (sociale obligaties) betreden. In juni werd een eerste zogenoemde Affordable Housing Bond (AHB) uitgegeven gevolgd door een tweede AHB in augustus. De opbrengsten van deze Affordable Housing Bonds komen specifiek ten goede aan de financiering van sociale woningbouw. De bank levert hierdoor een bijdrage aan de zekerstelling van woonruimte voor minderbedeelden en andere groepen, zoals jongeren en ouderen, die soms moeite hebben met het vinden van geschikte woonruimte.

De NWB Bank volgt in haar rapportage de Green Bond Principles en Social Bond Principles van de International Capital Market Association (ICMA). Deze principes zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot het wereldwijde raamwerk voor de uitgifte van groene en sociale obligaties.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.