NWB Bank gaat samenwerking opzoeken met Invest-NL

De NWB Bank ondersteunt de oprichting van Invest-NL. De bank ziet de geplande investeringsactiviteiten van Invest-NL op het gebied van duurzaamheid en energietransitie nadrukkelijk als complementair aan de financieringsmogelijkheden van de bank. De NWB Bank gaat daarom graag de samenwerking aan met Invest-NL. Dat is de kernboodschap van de reactie van de NWB Bank op het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. De volledige reactie is hier te raadplegen.

Contactpersoon: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e simon.zwagemakers@nwbbank.com

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.