Lidwin van Velden nieuwe directievoorzitter NWB Bank

De aandeelhouders van de NWB Bank hebben ingestemd met de aanstelling van Lidwin van Velden als voorzitter van de directie. Dit gebeurde in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 april 2018 in Den Haag. Tevens heeft de algemene vergadering de jaarrekening 2017 vastgesteld.

Lidwin van Velden (1964) is sinds 2010 lid van de directie van de NWB Bank. De afgelopen jaren is zij verantwoordelijk geweest voor onder andere risk management, finance & control en back office. Lidwin volgt Menno Snel op, die in oktober vorig jaar staatssecretaris van Financiën is geworden in het Kabinet Rutte III. De vereiste instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)/de Europese Centrale Bank (ECB) voor haar aanstelling is verkregen. Om de vacature in te vullen, die ontstaat doordat Lidwin doorschuift naar de rol van directievoorzitter, is de raad van commissarissen reeds een zoektocht gestart.

De algemene vergadering heeft tevens de jaarrekening 2017 vastgesteld. De winst na belasting, die over het jaar 2017 is vastgesteld op € 122,5 miljoen, zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank. Aan de leden van de directie en de raad van commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2017.

Het Jaarverslag 2017 is hier te raadplegen. Een korte bio van Lidwin van Velden is hier beschikbaar.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.