Feestelijke opening energiefabriek Waterschap Scheldestromen

Afgelopen vrijdag is in aanwezigheid van directievoorzitter Lidwin van Velden de energiefabriek van Waterschap Scheldestromen in Ritthem feestelijk geopend door dijkgraaf Toine Poppelaars en lid van het dagelijks bestuur Gert van Kralingen. Door verbouwing van de bestaande rioolwaterzuivering Walcheren wordt voortaan 35% meer energie opgewekt dan voor de zuivering nodig is. Deze energie wordt teruggeleverd aan het energienet en is voldoende om 380 huishoudens in hun energiebehoefte te voorzien. De verbouwing tot energiefabriek is mede mogelijke gemaakt door financiering van de NWB Bank.

Lidwin van Velden. “De waterschappen lopen voorop bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Zij hebben als streven dat dit aandeel in 2020 40% gaat bedragen en willen in 2025 100% energieneutraal zijn. De energiefabriek van Waterschap Scheldestromen is hier een goed voorbeeld van. Als bank van en voor de waterschappen ondersteunt de NWB Bank de vergaande ambities van de waterschappen op het gebied van duurzaamheid en voorzien wij hen van zo goedkoop mogelijk financiering.”

Voor meer informatie over de energiefabriek, ziehttps://scheldestromen.nl/feestelijke-opening-eerste-zeeuwse-energiefabriek

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.