NWB Bank financiert aanleg nieuwe A16 Rotterdam

Het consortium De Groene Boog heeft afgelopen woensdag 6 juni de financieringsovereenkomst voor het project A16 Rotterdam getekend (‘financial close’). De NWB Bank is een van de financiers van het consortium dat bestaat uit Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI (Mobilis, Croonwolter&dros). De totale projectkosten bedragen circa 870 miljoen euro. NWB Bank neemt hiervan circa 150 miljoen euro voor haar rekening.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de NWB Bank bij het winnende consortium zat voor de aanleg van de nieuwe A16. Consortium De Groene Boog is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, langjarig onderhoud en financieren (DBFM) van de 11 kilometer aan nieuwe snelweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Het ontwerp van de weg is energieneutraal en houdt rekening met een optimale inpassing in het landschap. Zo wordt gebruik gemaakt van extra stil asfalt, geluidschermen en grondwallen. In 2024 gaat de weg open voor verkeer. Voor meer informatie over het project, zie www.a16rotterdam.nl.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.