Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot 4 september

Vernieuwende en baanbrekende ideeën om het waterbeheer in Nederland duurzamer en goedkoper te maken, komen in aanmerking voor de Waterinnovatieprijs 2018. De deadline voor het inzenden van projecten is verplaatst van 28 augustus naar 4 september.

Bedrijven, overheden en particulieren hebben een week langer de tijd om hun idee in te dienen en zo kans te maken op de Waterinnovatieprijs 2018.

De Unie van Waterschappen en de NWB Bank reiken de Waterinnovatieprijs uit in de categorieën ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’ en ‘Voldoende water’. Daar wordt altijd een extra categorie aan toegevoegd, die inspeelt op een actuele opgave van de waterschappen.Dit jaar is de extra categorie ‘Circulaire economie’.

Deadline 4 september
U kunt innovatieve projecten tot 4 september aanmelden via de website waterinnovatieprijs.nl. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij kijken zij naar het innovatieve, duurzame, probleemoplossende en kostenbesparende karakter.

Uitreiking 29 november
De genomineerden worden dit jaar op de Innovation Expo op 4 oktober bekendgemaakt, waarna het publiek de kans krijgt op hun favoriete innovatie te stemmen voor de Publieksprijs. De feestelijke uitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op 29 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.