NWB Bank financiert zonne-energie in Azië via Climate Investor One

Cleantech Solar Asia, leverancier van duurzame zonne-energie in heel Azië, heeft als eerste bedrijf een investering ontvangen vanuit het Climate Investor One-fonds. De investering bedraagt USD 53 mln waarvan EUR 20 mln beschikbaar is gesteld door de NWB Bank via de faciliteit die de bank vorig jaar aan Climate Investor One heeft verstrekt.

Lidwin van Velden, CEO van NWB Bank, is "verheugd met de succesvolle eerste transactie van Climate Investor One. Voor NWB Bank is dit een mooie manier om bij te dragen aan wereldwijde duurzame initiatieven."

Climate Investor One (“CIO”) is een nieuwe benadering om duurzame infrastructuur- en energieprojecten in opkomende landen te financieren en richt zich daarbij op zonne-energie, windenergie en waterkracht. Het fonds wordt gemanaged door Climate Fund Managers (CFM) dat een joint-venture is tussen FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, en Sanlam InfraWorks, een Zuid-Afrikaanse specialist op het gebied van duurzame financiering van infrastructuur.

De NWB Bank heeft in 2017 een 20-jarige financiering van in totaal € 150 mln verstrekt aan het Construction Equity Fund van CIO. Deze financiering, waarvan de eerste tranche dus nu is geëffectueerd, is gegarandeerd door Atradius DSB.

Voor meer informatie, zie www.climateinvestorone.com.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.