Minister Hoekstra: NWB Bank voorbeeld 'groene' staatsdeelnemingen

Minister Hoekstra heeft het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. In zijn voorwoord noemt hij de Nederlandse Waterschapsbank als voorbeeld dat staatsdeelnemingen steeds groener worden. Hij haalt daarbij het feit aan dat de NWB Bank in 2017 een kwart van de langlopende financiering heeft opgehaald met zogenoemde groene en sociale obligaties. Ook wordt de bank in het verslag genoemd als "Meest kostenefficiënte en best gekapitaliseerde bank onder toezicht van de ECB".

De Nederlandse Staat heeft 17% van de aandelen van de NWB Bank in handen. De overgrote meerderheid (81%) is eigendom van de waterschappen en de resterende 2% is in handen van een negental provincies.

Het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 is hier te raadplegen.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.