Genomineerden Waterinnovatieprijs 2018 bekend

De Unie van Waterschappen heeft tijdens de Innovation Expo in Rotterdam de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Twaalf innovaties maken kans op de prijs in vier verschillende categorieën.

Er zijn 124 inzendingen binnengekomen in de verschillende categorieën. Juryvoorzitter Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat) maakte na een zorgvuldige selectie op de Innovation Expo de genomineerden bekend.

Categorie Waterveiligheid:

 • Grofzandbarrière van Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping
 • Innovatieve monitoringsmethode van de grasmatkwaliteit op waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel
 • Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Categorie Schoon water:

 • Boeren met sensoren, data oogsten voor waterkwaliteit van Waterschap Aa en Maas
 • Een “New Hart” voor de rwzi van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Koningshoeven NextGen van Waterschap De Dommel en Abdij OLV Koningshoeven

Categorie Voldoende water:

 • Blauwe Sportparken van Waterschap De Dommel
 • Praktijkproef Sturen met Grondwater Spengen: ‘De boeren aan het roer’ van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Urban Waterbuffer Spangen, Rotterdam van Consortium Urban Waterbuffer

Categorie Circulaire economie:

 • Vivimag van Wetsus
 • Tomaten groeien op restwater suikerbieten van Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland
 • Gesloten waterkringloop Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg

STEM OP UW FAVORIET
U kunt tot en met 25 november stemmen voor de Publieksprijs Waterinnovatieprijs.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.