NWB Bank geeft opnieuw Waterobligatie in US dollars uit

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft voor de derde keer een Waterobligatie (Green Bond) in US dollars uitgegeven. Dit keer gaat om een 4-jaars benchmark Water Bond ter grootte van USD 500 miljoen. Het is alweer de zevende Waterobligatie van de NWB Bank en in totaal is op deze manier al € 3,6 miljard aan duurzame funding opgehaald. De opbrengsten van de Waterobligatie zijn specifiek bestemd voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

"Als NWB Bank onderstrepen we met de uitgifte van onze zevende Waterobligatie opnieuw onze rol als duurzame financiële partner van de publieke sector. Onlangs nog noemde minister Hoekstra van Financiën ons als voorbeeld dat staatsdeelnemingen steeds groener worden. Des te leuker vinden we het dat de Nederlandse Staat nu zelf ook heeft aangekondigd volgend jaar een Green Bond te gaan uitgeven", aldus Tom Meuwissen (hoofd treasury NWB Bank).

De Waterobligatie wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank. Storting van de obligatie heeft plaatsgevonden op 5 december 2018 en op 5 december 2022 zal deze in zijn geheel worden afgelost. De halfjaarlijkse couponrente bedraagt 3,125%, de re-offer price is 99,918%. De lead managers zijn Barclays, HSBC en SEB. De Waterobligatie is genoteerd op de Luxembourg Stock Exchange en de Luxembourg Green Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.