NWB Bank en Unie van Waterschappen publiceren Klimaatmonitor Waterschappen 2017

De waterschappen leveren een zichtbare bijdrage aan de nationale doelstellingen om de C02-uitstoot terug te brengen en om zoveel mogelijk duurzame energie te produceren. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2017 die is opgesteld door Arcadis en sinds vandaag beschikbaar is. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van dit jaarlijkse onderzoek.

De waterschappen hebben zichzelf hoge ambities opgelegd als het gaat om duurzaamheid. Zo willen de waterschappen in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien en in 2025 al 100% energieneutraal zijn. Volgens de Klimaatmonitor bedroeg dit percentage in 2017 al 33,9% en liggen de waterschappen daarmee op schema. Ook willen de waterschappen hun CO2-klimaatvoetafdruk sterk verminderen, onder andere door de inkoop van groene stroom en de productie van biogas. Uit de Klimaatmonitor blijkt nu dat in de periode 2005 – 2017 de waterschappen al een vermindering van 52% hebben gerealiseerd.

Als bank van en voor de waterschappen blijft de NWB Bank niet achter in haar eigen duurzame ambities. De bank haalt bijvoorbeeld een belangrijk deel van haar funding op met zogenoemde Waterobligaties (Green Bonds). Om inzicht te geven in het gebruik van deze gelden publiceert de bank jaarlijks een Green Bond Newsletter en de Klimaatmonitor is daar een belangrijke informatiebron voor. Maar de ambities van de bank gaan verder. De NWB Bank wil als dé duurzame waterbank vanaf 2021 de klimaatimpact van haar volledige kredietportefeuille in kaart hebben gebracht en ook daar kan de Klimaatmonitor dankbaar voor worden gebruikt.

De Klimaatmonitor 2017 is hier te raadplegen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.