Waterinnovatieprijs introduceert categorie Dromenvanger voor prille ideeën

De Waterinnovatieprijs 2019 introduceert dit jaar de categorie Dromenvanger. Deze categorie is bedoeld voor ideeën die nog niet rijp zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs. Deelnemers kunnen voor YouTube een vlog maken van hun prille idee en uit de drie meest bekeken vlogs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 12 december in Utrecht een publiekswinnaar gekozen.

Ook is er dit jaar een nieuwe categorie voor innovaties op het gebied van Digitale transformatie naast de vaste categoriën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en de Publieksprijs. De Nederlandse Waterschapsbank is samen met de Unie van Waterschappen partner van de Waterinnovatieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen.

Waterschappen, bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overige overheden en particulieren kunnen van 2 september tot 7 oktober hun innovatieve waterprojecten inzenden via waterinnovatieprijs.nl. Een deskundige jury onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering beoordeelt dit jaar de inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019 op hun vernieuwende, duurzame en baanbrekende karakter. Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, neemt voor het derde jaar op rij het voorzitterschap op zich.

Directievoorzitter van de NWB Bank, Lidwin van Velden, maakt ook deel uit van de vakjury die verder bestaat uit Lotte de Bruijn (directeur van Nederland ICT), Merle de Kreuk (hoogleraar Waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Hendrik Postma (voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers), Roy Tummers (directeur Water, VEMW), en Henk Volberda (hoogleraar innovatie en ICT aan de Universiteit van Amsterdam).

Voor meer informatie, zie de website van de Waterinnovatieprijs.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.