Genomineerden Waterinnovatieprijs 2019 bekend

Tijdens het Deltacongres in Goes op 14 november zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2019 bekendgemaakt door de Unie van Waterschappen. 12 innovaties maken kans op de prijs in 4 verschillende categorieën. En ook het publiek kan vanaf nu haar stem laten horen voor de Publieksprijs via waterinnovatieprijs.nl.

De genomineerden zijn door een deskundige jury geselecteerd uit 97 inzendingen. De categorieën beslaan de kerntaken van de waterschappen: Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water. Naast deze 3 categorieën vraagt de Unie van Waterschappen bijzondere aandacht voor het onderwerp Digitale transformatie.

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Door te innoveren kunnen problemen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden. De Waterinnovatieprijs is een ideaal visnet om nieuwe ideeën op te halen en met elkaar te delen.”

Juryvoorzitter Lidewijde Ongering, secretaris-generaal ministerie Infrastructuur en Waterstaat: “De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs laten een heel betrokken en vindingrijke watersector zien. Ik zie volop aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, en veel oplossingsgerichte innovaties. Duurzaamheid en circulair denken zie ik daarbij veel terug. Als Nederland waterland lopen we nog steeds wereldwijd voorop. De Waterinnovatieprijs laat dat weer zien.”

Directievoorzitter van de NWB Bank, Lidwin van Velden, is ook lid van de jury. De bank is al jaren de vaste partner van de Unie van Waterschappen voor de uitreiking van deze prijs.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.