Voorgenomen benoeming Menno Snel tot directievoorzitter

Op de algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank, te houden op 26 april 2016, zal de raad van commissarissen Menno Snel (45) voordragen voor benoeming als voorzitter van de directie van de NWB Bank. Menno Snel zal Ron Walkier (63) opvolgen die op de algemene vergadering aftreedt in verband met zijn pensionering. Ron Walkier is 25 jaar werkzaam bij de bank en is sinds 2008 voorzitter van de directie.

Menno Snel zal worden voorgedragen voor benoeming als voorzitter van de directie per 1 september 2016 voor een periode van vier jaar. De vereiste instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)/de Europese Centrale Bank (ECB) voor de voorgenomen benoeming is verkregen. In de periode tussen het aftreden van Ron Walkier en het aantreden van Menno Snel zullen de zittende directieleden Lidwin van Velden, directeur finance en risk, en Frenk van der Vliet, directeur treasury en public finance, de directievoorzitterstaken waarnemen. Lidwin van Velden zal de rol van waarnemend voorzitter vervullen.

Menno Snel heeft ervaring op een breed financieel terrein. Hij heeft een lange periode gewerkt op het ministerie van Financiën en enkele jaren binnen APG. Sinds 2011 is hij bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Age Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen: “De raad van commissarissen is verheugd Menno Snel voor te dragen voor benoeming als voorzitter van de directie. Menno Snel beschikt over de juiste kennis en ervaring om de strategie van de NWB Bank als promotional bank voort te zetten.”

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.