Nieuwsarchief 2015

Onderstaand de in 2015 gepubliceerde nieuws- en persberichten.

Filter op:

Financiering PPS project Nationaal Militair Museum

De NWB Bank heeft succesvol deelgenomen aan de herfinanciering van het PPS Project Nationaal Militair Museum. De herfinanciering heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met BNG Bank, de aandeelhouders Heijmans en 3i, de Nederlandse Staat vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie, en NIBC als verschaffer van de renteswap.

Akkoord EIB-NWB Bank voor nieuwe investeringen in de publieke sector

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) hebben vandaag in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 400 miljoen getekend.

Winnaar Duurzaamheidsprijs Waterinnovatieprijs 2015

Met trots maakt de NWB Bank bekend dat GEOWALL, een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS BV., de Duurzaamheidsprijs heeft gewonnen! Van de 135 inzendingen die deelnamen aan de Waterinnovatieprijs, is dit project door de jury als meest duurzaam bestempeld. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

S&P verhoogt rating naar AAA in navolging van Nederlandse Staat

Op 24 november 2015 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de long-term counterparty credit rating van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) verhoogd van AA+ naar AAA met een stable outlook en de A-1+ short-term counterparty credit rating van de bank bevestigd. De verhoging is in navolging van een identieke actie ten aanzien van de Nederlandse Staat op 20 november 2015.

EUR 2.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 2.000.000.000. De lead managers zijn BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank en Natixis. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (positive outlook)/Aaa rating (stable outlook).

Inschrijving waterinnovatieprijs verlengd tot 9 oktober

Heeft u een vernieuwend idee of een baanbrekend initiatief op het gebied van water
dat toepasbaar is binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen? Stuur uw project dan in! De uiterste inschrijfdatum voor de Waterinnovatieprijs is verplaatst van 2 oktober naar 9 oktober 2015.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank is verheugd u te kunnen meedelen dat de NWB Bank MVO Award per heden samen gaat met de Waterinnovatieprijs. Hiermee bundelen de Unie van Waterschappen en de NWB Bank hun krachten in het stimuleren van duurzame innovaties en het bieden van een podium om deze projecten breder kenbaar te maken.

Halfjaarcijfers 2015

• Sterke winststijging naar € 63 miljoen (1e halfjaar 2014: € 28 miljoen), deels door incidentele baten
• Omzetstijging kredietverlening naar € 5 miljard
• Sterke Tier 1 capital ratio van 75%

Uitgifte Green Bond (Waterobligatielening) ter grootte van EUR 1 miljard

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een zeer succesvolle 10 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van EUR 1.000.000.000. De uitgifte van deze tweede Waterobligatie volgt op de succesvolle uitgifte van de eerste Green Bond benchmark ter grootte van EUR 500 miljoen in juni 2014 en onderstreept opnieuw de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector. De NWB Bank is een publieke sector bank met Aaa/AA+ ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

Vervroegde aflossing NWB Bank Callable CMS Spread Coupon Notes per 15 augustus 2015

De NWB Bank Callable CMS Spread Coupon Notes (ISIN XS0225342970) (de “Notes”) worden per 15 augustus 2015, in overeenstemming met de voorwaarden van de Notes, vervroegd afgelost. Voor de voorwaarden van de Notes wordt verwezen naar de final terms d.d. 9 augustus 2005 en het base prospectus d.d. 7 juli 2005. De betaaldatum voor de aflossing en rente is 17 augustus 2015.

Herbenoeming Frenk van der Vliet als lid van de directie

Op voordracht van de raad van commissarissen is Frenk van der Vliet RBA (47) per 1 januari 2016 herbenoemd als lid van de directie van de NWB Bank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Vliet is lid van de directie sinds 2012.

Moody’s verhoogt BCA naar a1 en bevestigt Aaa rating

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de baseline credit assessment (“BCA”) van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) verhoogd van a2 naar a1 en de Aaa-rating met stable outlook bevestigd. Dit is voornamelijk het gevolg van een herzien oordeel van Moody’s over het liquiditeitsprofiel van de bank in de context van de nieuwe bank rating methodologie.

S&P wijzigt outlook naar positive en bevestigt AA+/A-1+ ratings

Op 27 mei 2015 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de outlook van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) gewijzigd van stable naar positive en de AA+ long-term en A-1+ short-term ratings van de bank bevestigd. De herziening van de outlook is in navolging van een identieke actie ten aanzien van de Nederlandse Staat op 22 mei 2015.

Algemene vergadering van aandeelhouders

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 23 april 2015 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2014 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2014 is vastgesteld op € 49 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

NWB Bank op lijst opkoopprogramma Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank ("ECB") heeft de NWB Bank toegevoegd aan de lijst met instellingen waarvan de obligaties in aanmerking komen voor het Public Sector Purchase Programme (“PSPP”). Dit kondigde de ECB aan na haar vergadering op 15 april 2015.

USD 1.250.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 7 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.250.000.000 uitgegeven. De lead managers waren BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Nomura International en The Toronto-Dominion Bank. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (stable outlook) /Aaa rating (stable outlook).

Resultaten 2014

  • 44% hogere nettowinst € 49 miljoen (2013: € 34 miljoen), voornamelijk dankzij hogere rentemarge
  • Omzetstijging kredietverlening naar ruim € 6 miljard
  • Zeer sterke Tier 1 capital ratio van 73%; ECB Comprehensive Assessment bevestiging financiële soliditeit
  • Kwalificaties ‘promotional lender’ en ‘High Quality Liquid Assets Level 1’
  • € 200 miljoen additioneel Tier 1 kapitaal aangetrokken bij vier provincies
  • Aaa rating door Moody’s weer naar stable outlook

USD 1.000.000.000 benchmark obligatie-emissie

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een 5 jaars-benchmark obligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 1.000.000.000 uitgegeven. De lead managers waren Barclays Bank plc, HSBC Bank plc en The Royal Bank of Scotland plc. De NWB Bank is een publieke sector bank met AA+ (stable outlook) /Aaa rating (negative outlook).

Winnaar MVO Award 2014

Met trots maakt de NWB Bank bekend dat Stichting Portaal met het project ‘de Stroomversnelling’ de MVO Award 2014 heeft gewonnen! De award bestaat uit een geldbedrag t.w.v. EUR 25.000 plus verschillende mogelijkheden om het project bij een breder publiek kenbaar te maken. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

De projecten CO2 winning en RijswijkBuiten van respectievelijk Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Rijswijk zijn door de jury tot de overige top-3 gekozen.