Akkoord EIB-NWB Bank voor nieuwe investeringen in de publieke sector

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) hebben vandaag in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 400 miljoen getekend.

De lening volgt op de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst eind vorig jaar, waarin werd vastgelegd dat de twee financiële instellingen kennis en ervaring zouden gaan uitwisselen om zo publieke projecten in Nederland beter te kunnen ondersteunen. De EIB stelt EUR 400 miljoen beschikbaar aan NWB Bank, die dat bedrag zal investeren in projecten in sociale woningbouw, milieu, kenniseconomie en de watersector, ontwikkeld door lokale overheden.

“De NWB Bank kijkt continu naar mogelijkheden om haar beschikbaarheid als financier van haar klanten in de Nederlandse publieke sector tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te maximaliseren. Via de lening van de EIB biedt de NWB Bank ook kleinere projecten en klanten, die anders hiervoor niet in aanmerking zouden komen, de gelegenheid te profiteren van goedkope EIB financiering", aldus Frenk van der Vliet, directielid van de NWB Bank.

De EIB stelt het krediet beschikbaar zodat de NWB Bank op zo gunstig mogelijke voorwaarden kan lenen aan de publieke sector. Dit betekent dat ze minder besteden aan renteaflossingen en dat moet onder meer bijdragen aan het beter betaalbaar maken van bijvoorbeeld de sociale woningbouw en projecten van waterschappen. Aangezien de EIB nooit meer dan 50% van de totale waarde van een project mag financieren, zal samen met de NWB Bank voor een totaal van EUR 800 miljoen aan projecten gerealiseerd kunnen worden.

Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB stelde: “Hoewel we veel financiële en technische expertise met ons meebrengen, kan de EIB op bepaalde niveaus niet zelf in de markt aanwezig zijn, omdat we daar simpelweg de mankracht en specifieke kennis van de markt niet voor hebben. De vruchtbare samenwerking die we vorig jaar met NWB Bank afsloten zal zich nu dan ook gaan vertalen in concrete steun aan projecten ten behoeve van de Nederlandse burger.”

Achtergrondinformatie:
De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten. De EIB maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen.

De NWB Bank is een national promotional bank en financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA). Sinds 4 november 2014 valt de NWB Bank als significante bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank.

Perscontact:
EIB: Tim Smit Tel: +352 4379 89076, +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org
Website: www.eib.org/press – Persbureau: +352 4379 21000 – press@eib.org
NWB Bank: Heleen van Rooijen, Tel: +31 70 416 6251 of e-mail: persinfo@nwbbank.com