Moody’s verhoogt BCA naar a1 en bevestigt Aaa rating

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) heeft de baseline credit assessment (“BCA”) van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) verhoogd van a2 naar a1 en de Aaa-rating met stable outlook bevestigd. Dit is voornamelijk het gevolg van een herzien oordeel van Moody’s over het liquiditeitsprofiel van de bank in de context van de nieuwe bank rating methodologie.

Op 28 mei 2015 publiceerde Moody’s de resultaten van de afronding van haar beoordeling van acht Nederlandse banken naar aanleiding van de nieuwe bank rating methodologie en de bevindingen ten aanzien van overheidssteun. Deze beoordeling kondigde zij eerder op 17 maart 2015 aan.

In haar bericht van 17 maart 2015 gaf Moody’s al aan de negative outlook van de bank te wijzigen in een stable outlook als gevolg van haar onderzoek naar de gevolgen van de implementatie van de Bank Recovery and Resolution Directive in combinatie met de toepassing van haar nieuwe methodologie voor banken. Moody’s verwacht een zeer hoge waarschijnlijkheid van steun van de Nederlandse Staat vanwege het publieke aandeelhouderschap van de NWB Bank en haar rol als één van de hoofdfinanciers van de Nederlandse publieke sector.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.