Herbenoeming Frenk van der Vliet als lid van de directie

Op voordracht van de raad van commissarissen is Frenk van der Vliet RBA (47) per 1 januari 2016 herbenoemd als lid van de directie van de NWB Bank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Vliet is lid van de directie sinds 2012.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.[/b]