Financiering PPS project Nationaal Militair Museum

De NWB Bank heeft succesvol deelgenomen aan de herfinanciering van het PPS Project Nationaal Militair Museum. De herfinanciering heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met BNG Bank, de aandeelhouders Heijmans en 3i, de Nederlandse Staat vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie, en NIBC als verschaffer van de renteswap.

Het Nationaal Militair Museum combineert de voormalige luchtmacht en infanterie musea in een gloednieuw museum op de voormalige luchtmachtbasis te Soesterberg. Het project is voltooid in 2014 en heeft een zeer succesvol eerste jaar achter de rug met meer dan 500.000 bezoekers. De concessie voor het project loopt nog 25 jaar tot 2039.