S&P verhoogt rating naar AAA in navolging van Nederlandse Staat

Op 24 november 2015 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de long-term counterparty credit rating van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) verhoogd van AA+ naar AAA met een stable outlook en de A-1+ short-term counterparty credit rating van de bank bevestigd. De verhoging is in navolging van een identieke actie ten aanzien van de Nederlandse Staat op 20 november 2015.

S&P stelt de ratings van de NWB Bank gelijk aan die van de Nederlandse Staat omdat het de bank ziet als Government Related Entity (GRE) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van government support. Naar het oordeel van S&P heeft de bank een cruciale rol binnen de Nederlandse publieke sector door haar publieke mandaat tot het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van deze sector en heeft de bank een ‘integral link’ met de overheid. S&P beschouwt de NWB Bank als verlengstuk van de overheid.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070 416 6251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.