S&P wijzigt outlook naar positive en bevestigt AA+/A-1+ ratings

Op 27 mei 2015 heeft Standard & Poor’s (“S&P”) de outlook van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) gewijzigd van stable naar positive en de AA+ long-term en A-1+ short-term ratings van de bank bevestigd. De herziening van de outlook is in navolging van een identieke actie ten aanzien van de Nederlandse Staat op 22 mei 2015.

S&P stelt de ratings van de NWB Bank gelijk aan die van de Nederlandse Staat omdat het de bank ziet als Government Related Entity (GRE) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de bank op ‘extraordinary government support’ van de Nederlandse Staat kan rekenen indien dat nodig is. Naar het oordeel van S&P heeft de bank een cruciale rol binnen de Nederlandse publieke sector door haar publieke mandaat tot het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van deze sector en heeft de bank een ‘integral link’ met de overheid. S&P beschouwt de NWB Bank als verlengstuk van de overheid.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070 416 6251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.