Uitgifte Green Bond (Waterobligatielening) ter grootte van EUR 1 miljard

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft een zeer succesvolle 10 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van EUR 1.000.000.000. De uitgifte van deze tweede Waterobligatie volgt op de succesvolle uitgifte van de eerste Green Bond benchmark ter grootte van EUR 500 miljoen in juni 2014 en onderstreept opnieuw de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse publieke sector. De NWB Bank is een publieke sector bank met Aaa/AA+ ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

De transactie is de grootste uitgifte van een sub sovereign agency (“SSA”) Green Bond tot nu toe dit jaar met een ongebruikelijk hoog aantal van rond de 70 investeerders gezien de langere looptijd van deze emissie. “Wij zijn blij met deze succesvolle transactie in een behoorlijk volatiele markt. In eerste instantie focusten we op een US dollar transactie, maar in de huidige markt was het uitbrengen van een Euro obligatie een betere optie. Het “groene” element heeft zeker bijgedragen aan het succes van deze emissie waarvan bijna de helft van het orderboek bij investeerders met speciale interesse in groene investeringen is geplaatst. Dit is het tweede jaar dat we een Waterobligatie uitbrengen. We zijn voornemens om ieder jaar een transactie in deze vorm uit te brengen”, aldus Tom Meuwissen, treasurer bij de NWB Bank.

Opbrengsten van de Waterobligaties zullen worden toegewezen aan een rekening bij de NWB Bank bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. De waterschappen, met tezamen zo’n 11.000 werknemers, zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geïntegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zullen in lijn zijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet. In overeenstemming met de Waterschapswet zullen de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van hiervoor in aanmerking komende projecten die gericht zijn op (a) de matiging van klimaatverandering, zijnde het beheer van de waterwegen, (b) aanpassing aan klimaatverandering, inhoudende investeringen in klimaat-weerbarstige groei (overstromingspreventie, overige overstromingsafweringen en pompstations), of (c) biodiversiteitsprojecten die zijn gerelateerd aan biodiversiteitsprojecten die aan water zijn verbonden in plaats van rechtstreeks aan het klimaat (i.e. het zuiveren en baggeren van de waterbodem, het vervoeren en zuiveren van afvalwater en het afvoeren van rioolslib).

De 10-jaars EUR 1 miljard “no-grow” transactie werd op woensdagochtend 26 augustus 2015 aangekondigd met een initiële richtprijs van midswaps plus 4 basispunten. De transactie creëerde snel sterke vraag van voornamelijk Europese green bond investeerders waarop het syndicaat van banken samen met de NWB Bank besloot het prijsniveau te wijzigen naar midswaps plus 3 basispunten (+/- 1 basispunt) met de mogelijkheid voor de NWB Bank om verdere aanpassingen te doen bij een blijvende sterke ontwikkeling van het orderboek. Het orderboek groeide snel tot boven EUR 1 miljard waarop werd besloten het prijsniveau naar midswaps plus 2 basispunten te brengen hetgeen door de meeste investeerders werd geaccepteerd. De transactie werd om 15.30 uur geprijsd op midswaps plus 2 basispunten en werd primair toegewezen aan toegewijde groene investeerders en andere belangrijke investeerders.

Barclays, Bank of America Merrill Lynch, HSBC en SEB zijn de joint lead managers. De Waterobligatie die wordt uitgegeven onder het EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Program, zal in zijn geheel worden afgelost op 3 september 2025. Storting zal plaatsvinden op 3 september 2015.

De couponrente bedraagt 1,000% per jaar en de re-offer price is 99,443%. Notering zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Distributie
De distributie naar investeerder type en geografie was als volgt: 54% van de Waterobligaties werden geplaatst bij asset managers en verzekeraars, 28% bij centrale banken en officiële instellingen en 16% bij banken. In geografische termen werd 26% geplaatst in Duitsland en Oostenrijk, 24% in de Benelux, 16% in Azië, 14% in Frankrijk, 8% in overig, 7% in Scandinavië en 5% in Zwitserland.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.