Winnaar Duurzaamheidsprijs Waterinnovatieprijs 2015

Met trots maakt de NWB Bank bekend dat GEOWALL, een idee van waterschap Vechtstromen en NETICS BV., de Duurzaamheidsprijs heeft gewonnen! Van de 135 inzendingen die deelnamen aan de Waterinnovatieprijs, is dit project door de jury als meest duurzaam bestempeld. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

Het project
Jaarlijks wordt in waterrijk Nederland voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing vervangen. Beschoeiingen zorgen ervoor dat oevers en taluds van watergangen niet instorten. Het hardhout dat jaarlijks nodig is voor deze beschoeiingen beslaat een bos ter grootte van de oppervlakte van de gehele gemeente Delft! In een markt die te maken heeft met flinke houtprijsstijgingen, een toenemende druk op overheidsbudgetten, alsmaar stijgende lokale lasten voor burgers en een steeds grotere belangstelling voor de milieu-footprint van producten, is een goedkope en milieuvriendelijke oplossing meer dan welkom.

In antwoord daarop is de GEOWALL® ontwikkeld. De GEOWALL® is een eenvoudige, goedkope, milieuvriendelijke en robuuste beschoeiing van geperste baggerspecie. Het betreft een simpele techniek die ervoor zorgt dat lokaal beschikbare baggerspecie ter plekke kan worden omgezet in een constructief element van grond. Daarbij wordt de grond van de oever of baggerspecie van de waterbodem afgraven en vervolgens gemengd met een enkele procenten aan natuurlijke bindmiddelen zoals kalk en puzzolanen. Puzzolanen zijn natuurlijke gesteenten die de grond enorm verstevigen. Na toevoeging van de bindmiddelen gaat de grond in een pers en ontstaat een muurelement van samengeperst natuurlijk materiaal. De GEOWALL® is naar verwachting 25-50% goedkoper dan een houten beschoeiing. TNO is ingeschakeld ter ondersteuning bij de productontwikkeling. Een houten beschoeiing moet om de 20-30 jaar vervangen worden. De verwachting van TNO is dat de GEOWALL® minimaal 50 jaar meegaat en daarom een dubbel zo voordelig en duurzaam alternatief voor houten beschoeiingen is.

Het juryoordeel
De jury beoordeelt de inzending als een mooi product dat toepasbaar is in stedelijk gebied, voorziet in de circulaire economie en publiek-private samenwerking stimuleert. GEOWALL® laat zien dat beschoeiingen zowel duurzamer als goedkoper kunnen worden geproduceerd. Het werken met natuurlijke materialen en het verminderen van transportkosten door het ter plekke hergebruiken van baggerspecie zijn in het oog springende elementen. De innovatie is goed schaalbaar en heeft volgens de jury potentiele exportwaarde.

De juryleden
Voorzitter: Annemieke Nijhof, CEO Tauw Group B.V.
Renée Bergkamp, directeur Vewin
Jan-Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat
Hans Huis in ’t Veld, Topsector Water
Josée van Eijndhoven, voormalig hoogleraar Technology Assessment, voormalig directeur Rathenau Instituut
Hendrik Postma, voorzitter Vereniging van Waterbouwers en directeur Boskalis Nederland
Hans van der Vlist, voorzitter Adviescommissie Water
Ron Walkier, voorzitter NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank N.V.)

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden.Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.