Producten

Hieronder vindt u de verschillende langlopende leningsvormen die de NWB Bank aanbiedt. Alle modaliteiten van de lening (bedrag, storting, coupon, aflossingspatroon en looptijd) kunnen naar behoefte van kredietnemer worden ingevuld.

Traditionele vastrentende lening
Roll-over lening
Roll-over lening met variabele hoofdsom
Basisrentelening
Voorfinanciering
Vervroegde aflossing tegen marktwaarde
Herstructurering bestaande lening
Doorzak derivaat in lening

Download onderstaand de Algemene Voorwaarden die gelden tot maart 2017 (ingegaan 1 november 2009), en de Algemene Voorwaarden die gelden vanaf maart 2017.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.