Sponsoring

De NWB Bank sponsort verschillende projecten en/of activiteiten die een raakvlak hebben met water.

Aanvragen voor sponsoring of een gift kunnen worden ingediend bij het directiesecretariaat door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@nwbbank.com. Aanvragen moeten worden voorzien van een korte toelichting en een (concept) begroting. Een interne sponsoringcommissie beoordeelt de aanvragen.

Watersnoodmuseum

In 2019 heeft de NWB Bank besloten om voor de komende 5 jaar zogenoemde Softs Point-zonnepanelen te sponsoren bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (www.watersnoodmuseum.nl). Het museum kan hierdoor zelf duurzame energie opwekken. De besparingen die hiermee worden gerealiseerd kan het museum vervolgens gebruiken voor andere zaken.

De NWB Bank heeft gekozen voor het Watersnoodmuseum vanwege de gedeelde oorsprong. Eerder heeft de bank ook met een passende lening de uitbreidingsplannen van het museum mogelijk gemaakt.

Architectuurcentrum Haarlem

De NWB heeft in 2019 een sponsorbijdrage verstrekt aan het Architectuurcentrum Haarlem voor een tentoonstelling met het thema Water & Klimaatadaptatie. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van de reeks 'In Haarlem staat een huis' en is gericht op kennismaking, bewustwording en kennisoverdracht over de relatie van huizen met water. Voor meer informatie, zie www.architectuurcentrumhaarlem.nl/exposities.

Participatiecertificaat

In 2017 heeft de NWB Bank een participatiecertificaat afgenomen zoals bepaald in artikel 12.6 van de CAO Banken 2017-2019 (Participatiewet), die in 2015 in werking is getreden. De Participatiewet is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking (met name jonggehandicapten) aan een baan te helpen.

De NWB Bank vindt het van belang om een bijdrage te leveren aan Social Return. Dit doet de bank door o.a. samen te werken met organisaties die mensen met een beperking aan het werk helpen en begeleiden in het arbeidsparticipatieproces. Om de bijdrage aan Social Return te vergroten heeft de bank besloten om jaarlijks een participatiecertificaat ter waarde van EUR 3.500,- af te nemen. Op deze manier levert de NWB Bank een structurele bijdrage aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een duurzame werkplek te vinden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs