Vervroegde aflossing tegen marktwaarde

Indien in leningsovereenkomst geen optie tot vervroegde aflossing is opgenomen, is de NWB Bank bereid om de geldnemer de mogelijkheid te bieden een lening tegen marktwaarde vervroegd af te lossen.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.