Voorfinanciering

Bij alle leningstypen met een langlopende vaste (basis)rente bestaat de mogelijkheid om voor de start van de vaste (basis)rente een periode van flexibiliteit in de opname van de hoofdsom toe te voegen. Geldnemer betaalt gedurende deze periode een variabele rente (Euribor met een kredietopslag). Op ieder renteherzieningsmoment heeft de geldnemer de mogelijkheid de hoofdsom aan te passen. Dit is vergelijkbaar met een kasgeldfaciliteit of een roll-over lening met variabele hoofdsom zonder minimum opname-eis van 20% van de nominale hoofdsom.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.