Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen.

Ieder jaar is er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor een extra thema en voor 2019 is dat Digitale transformatie. Ook wordt dit jaar de nieuwe categorie Dromenvanger geïntroduceerd. Deze categorie is bedoeld voor ideeën die nog niet rijp zijn voor de reguliere categorieën van de Waterinnovatieprijs.

Waterschappen, bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overige overheden en particulieren worden uitgenodigd om innovatieve waterprojecten in te zenden via www.waterinnovatieprijs.nl. Dit kan vanaf 2 september tot 7 oktober. Tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival op 12 december in Utrecht worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Op 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekendgemaakt. Ook is de Publieksprijs uitgereikt. De gelukkige winnaars waren:

  • Winnaar in de categorie Waterveiligheid: Grofzandbarrière van waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping;
  • Winnaar in de categorie Schoon water: New Hart-zuivering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN;
  • Winnaar in de categorie Voldoende water: Boeren aan het roer van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  • Winnaar in de categorie Circulaire economie: Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg;
  • Winnaar van de Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel.

Voor meer informatie, zie de website van de Waterinnovatieprijs.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.