Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders

Den Haag, 16 april 2020

Vandaag heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank plaatsgevonden. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

  • Joanne Kellermann benoemd tot voorzitter raad van commissarissen van de NWB Bank
  • Bank is goed in staat zich te financieren en klanten te voorzien van benodigde kredietverlening ondanks COVID-19 pandemie
  • Dividend van EUR 55 miljoen over 2019 wordt uitgekeerd na 1 oktober 2020
  • Besluit tot oprichting van zelfstandig NWB Waterinnovatiefonds

Benoemingen
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is Joanne Kellermann benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de NWB Bank. Joanne is benoemd voor een periode van vier jaar en volgt Age Bakker op, die per vandaag is afgetreden in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar. De directie en aandeelhouders hebben Age bedankt voor zijn voortreffelijk voorzitterschap en grote inzet voor de bank. Tevens is Manfred Schepers door de aandeelhouders herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

Joanne Kellermann (59) is sinds juni 2019 bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Hiervoor was zij onder andere lid van de Single Resolution Board (SRB), directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) en partner van advocatenkantoor NautaDutilh. De vereiste instemming van DNB en de ECB voor de voorgenomen benoeming van Joanne is verkregen. 

Lidwin van Velden, directievoorzitter: “Wij zijn blij met de aanstelling van Joanne als voorzitter van de raad van commissarissen. Joanne beschikt over uitgebreide kennis en ervaring in de financiële sector en op bestuurlijk niveau en daarnaast is zij al jaren een voorvechter voor duurzame financiering. Daarmee kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de bank.” 

COVID-19
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ook stilgestaan bij de gevolgen van COVID-19 voor de bank. De directie heeft benadrukt te allen tijde voor haar klanten beschikbaar te zijn, ook in deze bijzondere tijden. Door haar uitstekende kredietwaardigheid is de bank goed in staat zich, ondanks de uitdagende markten, te financieren en daarmee haar klanten van de benodigde kredietverlening te voorzien. 

Dividend
In de vergadering is het besluit genomen om de dividenduitkering van € 55 miljoen zo spoedig mogelijk na 1 oktober te laten plaatsvinden. Deze beslissing is genomen nadat de Europese Centrale Bank (ECB) alle onder haar toezicht staande instellingen dringend heeft verzocht uitbetaling van dividend uit te stellen tot na voornoemde datum. 

NWB Waterinnovatiefonds
NWB Bank heeft ook bekendgemaakt over te gaan tot oprichting van een zelfstandig NWB Waterinnovatiefonds. Hiermee wil de bank bijdragen aan het innovatievermogen van de gezamenlijke waterschappen. 

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail