Onze strategie

Wij zijn de bank van en voor de publieke watersector, een essentiële speler in de financiering van de Nederlandse publieke sector en financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland.

Onze strategie

Kerngetallen

Duurzame funding

€ 15 miljard

Internationaal toonaangevend op het gebied van duurzame obligaties

Balanstotaal

€ 107 miljard

De vijfde bank van Nederland qua balansomvang

Cost/income ratio

22,2%

Een van de meest kostenefficiënte banken onder toezicht van de Europese Centrale Bank

Transparant

11e plaats

Topnotering in de Transparantiebenchmark voor MVO-verslaglegging