Onze strategie

Wij zijn de bank van en voor de publieke watersector, een essentiële speler in de financiering van de Nederlandse publieke sector en financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland.

Onze strategie

Kerngetallen

Duurzame funding

€ 22,9 miljard

Internationaal toonaangevend op het gebied van duurzame obligaties

Balanstotaal

€ 73,6 miljard

De vijfde bank van Nederland qua balansomvang

Cost/income ratio

16,2%

Een van de meest kostenefficiënte banken onder toezicht van de Europese Centrale Bank

Transparant

12e plaats

Topnotering in de Transparantiebenchmark voor MVO-verslaglegging

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid zit in ons DNA. Als bank van en voor de publieke sector hebben we andere waarden dan puur commerciële partijen. Dat zie je terug in de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht.