Public finance

huis-in-opbouw.jpg

Bank van en voor de publieke sector…

Wij financieren waterschappen, gemeenten en provincies en ook organisaties die worden gegarandeerd door de overheid zoals woningcorporaties, zorginstellingen en stichtingen of verenigingen.

windmolens.jpg

… met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid

Als dé duurzame waterbank richten we ons in het bijzonder ook op drinkwaterbedrijven en andere organisaties binnen de publieke watersector. Verder financieren we publiek-private samenwerking en duurzame energieprojecten.

Soorten leningen

Vastrentende lening

Een vastrentende geldlening is een lening waarbij de rente gedurende de looptijd van de lening vaststaat. 

Een roll-over lening is een lening met een variabele rente. De rente wordt op de zogenoemde coupondatum steeds opnieuw vastgesteld. 

Bij een roll-over lening met variabele hoofdsom zijn zowel de rente als de hoofdsom variabel. 

Alle soorten leningen

Klimaatmonitor Waterschappen

De waterschappen hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Hun streven is om in 2025 voor 100% energieneutraal te zijn. In 2021 waren de waterschappen al voor 65,9% energieneutraal. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over het verslagjaar 2021. Samen met de Unie van Waterschappen zijn we opdrachtgever van dit jaarlijkse onderzoek.

Lees meer

Kerncijfers

Krediet-portefeuille

€ 52 miljard

We verzorgen ruim een derde van de externe financiering van de publieke sector in Nederland.

Krediet-verlening

€ 12 miljard

Recordomzet aan financiering verstrekt in 2021

Aantal klanten

950

Al onze klanten zijn onderdeel van of opereren in de Nederlandse publieke sector.

Gefinancierde woningen

1 op de 10

Circa 30% van de Nederlandse woningen is sociale huur en in deze markt financieren we 1 op de 3 woningen.