Klachtenprocedure

Wij doen ons best onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Wij handelen daarbij zorgvuldig en hebben daarbij oog voor de belangen van al onze stakeholders. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij vragen u ons dit altijd te laten weten. Uw klacht zullen wij vervolgens zo snel en correct mogelijk afhandelen.

Melding

Klachten kunnen per e-mail worden verstuurd aan klacht@nwbbank.com.

Ontvangst

Wij nemen uw klacht direct in behandeling. U krijgt uiterlijk binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw klacht.

Onderzoek en beoordeling

Wij onderzoeken uw klacht en nemen zo snel mogelijk contact op over de afhandeling. 

Maatregelen

Na afhandeling van de klacht nemen wij, als dat nodig is, concrete maatregelen om herhaling te voorkomen.

Registratie

Wij registreren uw klacht, de afhandeling en de eventuele maatregelen.  We bewaren deze gegevens gedurende ten minste één jaar na afhandeling van de klacht.