De NWB Bank heeft besloten tot uitgifte van een 7 jaars-benchmark obligatielening in Reg S format ter grootte van EUR 1.000.000.000. De lead managers zijn HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley en Nomura. De NWB Bank is een national promotional bank met AAA(st)/Aaa(st) ratings.

Deze lening, die wordt uitgegeven onder het € 60,000,000,000 Debt Issuance Program van de NWB Bank, zal in zijn geheel worden afgelost op 16 november 2026. Storting zal plaatsvinden op 14 november 2019. De jaarlijkse couponrente bedraagt 0% en de re-offer price is 100,675%. Notering van de obligaties zal worden aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.