Genomineerden Waterinnovatieprijs 2021 bekend gemaakt!

De jury van de Waterinnovatieprijs heeft vandaag de genomineerden voor deze eervolle prijs bekendgemaakt. De NWB Bank reikt deze prijs jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen uit. Twaalf innovaties zijn nu nog in de race voor de prijzen in vier categorieën die 2 december worden uitgereikt op Waterinnovatiefestival. Alle genomineerden maken daarbij ook nog kans op het winnen van de Publieksprijs.

Dit jaar staan de grootste opgaven voor de waterbeheerders centraal in de categorieën: Aanpassen aan weersextremen, Gezond water en een gezonde bodem, Klimaatneutraliteit en Het waterschap van de toekomst.

Aanpassen aan weersextremen
De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de Wetering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

Gezond water en gezonde bodem
De genomineerden in de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’ zijn geworden:

 • Waternavel als voer voor wormen (Waterschap Aa en Maas)
 • AdOx – Medicijnresten uit rioolwater verwijderen met zeolieten en ozon (TU Delft)
 • WaterQi – Het water stinkt niet meer en er zwemmen visjes (het hoogheemraadschap van Delfland, MHWaterzaken en WaterQi B.V.)

Klimaatneutraliteit

De genomineerden in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’ zijn geworden:

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Het waterschap van de toekomst

De genomineerden in de categorie ‘Het waterschap van de toekomst’ zijn geworden:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, met o.a. ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Meer uitleg over de genomineerden is terug te vinden op Waterinnovatieprijs.nl. Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.

Winnaars bekend op Waterinnovatiefestival
Wie de winnaars worden, wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Het Waterinnovatiefestival vindt dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert dit festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail