Halfjaarcijfers 2023: NWB Bank verstevigt positie als financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland

  • Portefeuille duurzame energie neemt verder toe tot meer dan € 1,3 miljard
  • Totale kredietportefeuille gegroeid tot € 52,7 miljard
  • Nettowinst komt uit op € 72 miljoen

Afgelopen halfjaar hebben we als NWB Bank onze positie als financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland verder verstevigd. Dankzij nieuw verstrekte projectfinancieringen en de overname van een deel van de kredietportefeuille van Triodos Groenfonds bedraagt onze duurzame energie-portefeuille inmiddels meer dan € 1,3 miljard. De totale omvang van onze kredietportefeuille is afgelopen halfjaar gegroeid naar een recordniveau van € 52,7 miljard en we hebben sinds de uitgifte van onze eerste Waterobligatie in 2014 meer dan € 25 miljard aan funding opgehaald met duurzame obligaties. De nettowinst over de eerste zes maanden is uitgekomen op € 72 miljoen.

“Door de groei van onze financiering aan duurzame energieprojecten hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van ons gewaagd doel: in 2035 is onze kredietportefeuille energiepositief, op weg naar klimaatneutraal in 2050. We willen dat in 2035 de duurzame-energieprojecten die wij financieren meer hernieuwbare energie opwekken dan de rest van onze klanten verbruiken aan fossiele energie. De waterschappen geven wat dat betreft het goede voorbeeld met hun ambitie om al in 2025 100% energieneutraal te zijn”, aldus Lidwin van Velden, CEO van de NWB Bank.

Kredietverlening
De omvang van onze totale kredietportefeuille is het afgelopen halfjaar gegroeid naar een recordniveau en bedraagt € 52,7 miljard. De kredietverlening in de eerste helft van 2023 is uitgekomen op € 2,8 miljard. Dat is minder dan de € 4,0 miljard in het eerste halfjaar van 2022 maar deze daling was verwacht. Onze klanten hebben de afgelopen jaren, toen de rente uiterst laag was, veelal voor langere looptijden gekozen en hebben nu dus een minder grote financieringsbehoefte.

Funding
Ondanks de volatiele financiële markten zijn we ook het afgelopen halfjaar goed in staat geweest onszelf aantrekkelijk te financieren. In totaal hebben we op de internationale kapitaalmarkt voor € 8,2 miljard aan langlopende leningen aangetrokken. Bijna de helft hiervan, circa € 3,8 miljard, hebben we opgehaald met duurzame obligaties door het uitgeven van Waterobligaties en SDG Housing Bonds. In totaal hebben we sinds 2014 meer dan € 25 miljard opgehaald met deze ESG-obligaties. Daarmee zijn en blijven we de grootste uitgever van dergelijke obligaties in Nederland.

Kapitaal- en liquiditeitsratio's
Onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s zijn onverminderd sterk. De Tier 1-ratio komt uit op 44,3% en de leverage ratio bedraagt per 30 juni 8,6%. Beiden liggen ruimschoots boven de minimumnormen van respectievelijk 12,75% en 3%. Ook de Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable Funding Ratio (NSFR) liggen met 320% respectievelijk 148% ruim boven de minimumeis van 100%.

Winstontwikkeling
De nettowinst over het eerste halfjaar van 2023 is uitgekomen op € 72 miljoen. Conform verwachting valt de winst iets lager uit dan vorig jaar. Dat komt omdat we eind 2022 alle eerder aangetrokken TLTRO-financiering hebben afgelost die de ECB ten tijde van de COVID-19-pandemie ter beschikking had gesteld ter ondersteuning van de economie. Deze aantrekkelijke funding had de afgelopen jaren een flinke tijdelijke positieve invloed op onze winstcijfers. De komende jaren loopt dat voordeel er geleidelijk weer uit omdat we het rentevoordeel van de TLTRO door hebben gegeven aan onze klanten via lagere tarieven voor de kredietverlening en die kredietverlening over het algemeen een langere looptijd kent dan de looptijd van de aangetrokken funding bij de ECB. Nadat de ECB vorig jaar had besloten de rentecondities van de TLTRO aan te passen, was het voor ons niet langer aantrekkelijk deze funding aan te houden.

Vooruitzichten
We zullen in de rest van het jaar op dezelfde maatschappelijke en duurzame manier als in de eerste zes maanden onze klanten de Nederlandse publieke sector blijven voorizen in hun financieringsbehoefte en verwachten dat de omvang van onze kredietportefeuille ook de aankomende maanden nog verder zal groeien. We zijn en blijven terughoudend in het uitspreken van verwachtingen voor de nettowinst in 2023.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail