Jaarcijfers 2022: Kredietportefeuille gegroeid tot recordniveau, € 9,6 miljard aan nieuwe kredietverlening en op koers met klimaatactieplan

·        Kredietportefeuille gegroeid tot recordniveau van ruim € 52 miljard
·        Nieuwe financiering aan klanten in de Nederlandse publieke sector en duurzame-energieprojecten in 2022: € 9,6 miljard (2021: € 12,1 miljard)
·        Nettowinst stijgt met 18% naar € 143 miljoen (2021: € 121 miljoen)
·        Op koers met ons klimaatactieplan: CO2e-uitstoot kredietportefeuille in afgelopen vier jaar met ruim 17% afgenomen
·        Ruim 40% van de langlopende financiering aangetrokken met ESG-obligaties

De NWB Bank heeft in 2022 voor in totaal € 9,6 miljard aan financiering verstrekt aan haar klanten in de Nederlandse publieke sector en duurzame-energieprojecten. Ondanks de onzekere tijden waarin de wereld verkeerde, hebben wij onze positie in de Nederlandse publieke sector opnieuw weten te bestendigen. Daarnaast stimuleren wij met ons klimaatactieplan onze klanten verder te verduurzamen en committeren wij ons als bank aan een kredietportefeuille die per saldo geen CO2e-uitstoot veroorzaakt in 2050.

Dankzij een beter renteresultaat en lagere bankenbelasting is de winst op een hoger niveau uitgekomen: € 143 miljoen ten opzichte van € 121 miljoen in 2021. Net als in 2020 en 2021 heeft ook afgelopen jaar onze deelname aan de TLTRO vanwege de aantrekkelijke tarieven bijgedragen aan het winstniveau. Het voordeel hiervan is grotendeels doorgegeven aan onze klanten via lagere tarieven voor de kredietverlening, maar door het verschil in looptijd van de TLTRO funding en die van de kredietverlening resulteerde dit de afgelopen jaren in een hogere winst, die er de komende jaren weer uitloopt. We hebben het voornemen om van de nettowinst 60 miljoen als dividend beschikbaar te stellen aan onze aandeelhouders.

Maatschappelijke en duurzame impact

Als bank van en voor de publieke sector streven we geen winstmaximalisatie na. Met onze kredietverlening op maat richten we ons op de realisatie van maatschappelijk en duurzaam rendement. Afgelopen jaar is onze kredietportefeuille toegenomen tot een recordniveau van € 52,2 miljard.

In april 2022 hebben we ons klimaatactieplan gepubliceerd en onze eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening (sustainability linked loan) verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland ( € 21 miljoen). Het waterschap krijgt een korting op de jaarlijkse rente van de lening als het ambitieuze mijlpalen in duurzaamheid behaalt. Het betreft mijlpalen gericht op klimaatmitigatie, biodiversiteit en diversiteit, aangezien dit belangrijke thema’s zijn voor zowel het waterschap als de bank. Met deze aan duurzaamheid gekoppelde leningen willen wij de (verdere) verduurzaming van onze klanten stimuleren en helpen versnellen.  

Afgelopen jaar hebben we 42% (€ 4,7 miljard) van onze eigen langetermijnfunding opgehaald met de uitgifte van ESG-obligaties (Environmental, Social en Governance). In totaal hadden we eind 2022 bijna € 23 miljard aan ESG-obligaties uitstaan. Dat is 37% van onze totale hoeveelheid uitstaande langetermijnfunding.

Op koers met ons klimaatactieplan
Conform ons klimaatactieplan willen we in 2030 minimaal 43% CO2e-reductie bereiken ten opzichte van de uitstoot van onze kredietportefeuille in 2019, het eerste jaar waarover we de klimaatimpact van onze financiering in kaart brachten met behulp van de PCAF-methodologie. Doel is om in 2050 over een kredietportefeuille te beschikken die per saldo geen CO2e-uitstoot veroorzaakt. Met een reductie van 17% ten opzichte van het referentiejaar 2019  liggen we op koers met ons klimaatactieplan ondanks een groei van de onderliggende kredietportefeuille.

Als onderdeel van ons klimaatactieplan, hebben we onszelf een gewaagd doel gesteld: wij streven ernaar dat onze kredietportefeuille in 2035 energiepositief is, op weg naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. We willen dat in 2035 de duurzame-energieprojecten die wij financieren meer hernieuwbare energie opwekken dan de rest van onze portefeuille verbruikt aan fossiele energie. Dat willen we bereiken door onze klanten actief te stimuleren hun energieverbruik (verder) te verlagen en waar dat kan hernieuwbare energie te gebruiken. Het financieren van duurzame-energieprojecten speelt daarbij een belangrijke rol.

Vooruitzichten
We verwachten in 2023 op dezelfde maatschappelijke en duurzame wijze als afgelopen jaar te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van de Nederlandse publieke sector en duurzame energieprojecten. Hoewel de oorlog in Oekraïne in 2022 weinig tot geen negatieve impact had op onze organisatie, blijven we voorzichtig in onze verwachting voor de nettowinst in 2023 mede in het licht van de recente volatiliteit in de financiële markten als gevolg van zorgen omtrent de bancaire sector. De nettowinst zal naar verwachting lager uitvallen dan in 2022, mede doordat de positieve effecten van deelname aan de TLTRO er in 2023 niet meer zijn.

Op 31 maart 2023 zullen we ons jaarverslag 2022 publiceren.

Meer weten?

Neem contact op met
Pers en Media
Voor persvragen kunt u een mail sturen.
Stuur mij een mail

Direct bekijken