Jaarverslag 2020 beschikbaar

Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NWB Bank plaatsgevonden waarin de jaarrekening is goedgekeurd. Verder zijn de volgende besluiten genomen:

  • Dividend van € 45 miljoen over boekjaar 2020 vastgesteld, uitbetaling na 30 september 2021 in overeenstemming met aanbeveling ECB
  • Maurice Oostendorp afgetreden als vicevoorzitter van de raad van commissarissen vanwege bereiken maximale zittingstermijn
  • Lidwin van Velden herbenoemd tot directievoorzitter van de NWB Bank
  • Frida van den Maagdenberg herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen van de NWB Bank

Aftreden Maurice Oostendorp

Maurice Oostendorp is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) afgetreden als lid en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van de NWB Bank. Hij heeft de maximale zittingstermijn van acht jaar bereikt. Maurice was lid van de rvc sinds 2012, sinds 2014 voorzitter van de auditcommissie en sinds 2015 tevens vice-voorzitter van de gehele raad.

“Namens mijn collega’s wil ik Maurice danken voor zijn inbreng als commissaris en in het bijzonder zijn voortreffelijk voorzitterschap van de auditcommissie. Met zijn brede financiële en bancaire kennis en maatschappelijke antenne heeft Maurice een duidelijke bijdrage kunnen leveren aan het toezicht op de bank”, aldus Joanne Kellermann, voorzitter van de raad van commissarissen van NWB Bank.

“Namens de directie wil ik Maurice bedanken, in het bijzonder voor zijn grote betrokkenheid bij de bank en zijn altijd onafhankelijke, deskundige en integere inbreng”, aldus Lidwin van Velden, voorzitter van de directie van NWB Bank.

Binnen afzienbare tijd zal een voordracht worden gedaan voor de opvolging van Maurice Oostendorp.

Herbenoemingen Lidwin van Velden en Frida van den Maagdenberg

Tijdens de AvA is Lidwin van Velden herbenoemd tot voorzitter van de directie van de NWB Bank voor een periode van vier jaar. Lidwin is sinds 2010 lid van de directie en sinds 2018 voorzitter. Frida van den Maagdenberg op haar beurt is herbenoemd als lid van de raad van commissarissen, eveneens voor een periode van vier jaar. Zij is sinds 2017 lid van de rvc en in het dagelijks leven lid van de raad van bestuur van het AMC en sinds de bestuurlijke fusie ook van het Vumc.

Vaststelling dividend

In de AvA is het besluit genomen om over het boekjaar 2020 een dividend vast te stellen van € 45 miljoen. Het dividend zal worden uitbetaald zodra de Europese Centrale Bank (ECB) dit weer toelaat, zo spoedig mogelijk na 30 september 2021. Alsdan zal ook het restant van de € 55 miljoen aan vastgesteld dividend over boekjaar 2019 aan de aandeelhouders worden uitbetaald. De ECB heeft sinds het begin van de COVID-19-pandemie alle onder haar toezicht staande instellingen dringend verzocht de uitbetaling van dividend uit te stellen. Meest recentlijk, op 15 december 2020 om precies te zijn, heeft de ECB deze aanbeveling verlengd tot 30 september 2021. Binnen de toen door de ECB geboden ruimte heeft de NWB Bank begin maart 2021 reeds € 8,1 miljoen aan dividend over het boekjaar 2019 uitbetaald aan haar aandeelhouders.

Terugblik

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ook uitgebreid stilgestaan bij het afgelopen jaar. In 2020 heeft de NWB Bank ondanks de COVID-19-pandemie opnieuw meer dan € 10 miljard aan financiering verstrekt aan de Nederlandse publieke sector. Klanten gebruiken deze financiering onder andere om te verduurzamen en om de financiële gevolgen van de pandemie, en de daarmee samenhangende maatregelen, op te vangen. Noemenswaardig is de groei van de financiering van duurzame energie-projecten het afgelopen jaar met circa € 600 miljoen naar een totale portefeuille van € 900 miljoen.

Het jaarverslag van de NWB Bank is vanaf nu beschikbaar.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail