Kapitaaleis aangepast voor NWB Bank

De Europese Centrale Bank heeft als onderdeel van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) de kapitaaleis voor de NWB Bank opnieuw beoordeeld. De eis voor de bankspecifieke Pillar 2 kapitaalvereiste is daarbij vastgesteld op 2%. Deze eis geldt vanaf 1 maart 2022.

​Vorig jaar bedroeg de Pillar 2 kapitaalvereiste 2,25%. De totale SREP-kapitaaleis voor de NWB Bank bedraagt 10%. Dit is een optelsom van de totale Pillar 1 kapitaalvereiste van 8% en de Pillar 2 kapitaalvereiste van 2%. Als ook nog rekening wordt gehouden met de kapitaalinstandhoudingsbuffer van 2,5%, komt de totale kapitaaleis uit op 12,50%.

Per 30 juni 2021 bedraagt de Tier 1-ratio exclusief de winst lopend boekjaar 47,8%. De kapitalisatie van de NWB Bank ligt dus substantieel boven de eis van de ECB.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail