Kapitaaleis blijft onveranderd voor NWB Bank

De Europese Centrale Bank heeft als onderdeel van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) de kapitaaleis voor de NWB Bank opnieuw beoordeeld. De eis voor de bankspecifieke Pillar 2 kapitaalvereiste is daarbij onveranderd gebleven op 2,25%. Deze eis geldt vanaf 1 januari 2020.

​De totale SREP kapitaaleis voor de NWB Bank bedraagt 10,25%. Dit is een optelsom van de totale Pillar 1 kapitaalvereiste van 8% en de Pillar 2 kapitaalvereiste van 2,25%. De totale kapitaaleis komt uit op 12,75% als ook nog rekening wordt gehouden met de kapitaalinstandhoudingsbuffer van 2,5%.

Per 30 juni 2019 bedraagt de Tier 1-ratio van de bank 68,8%1. De kapitalisatie van de NWB Bank ligt dus substantieel boven de eis van de ECB.

1exclusief de winst lopend boekjaar

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail