Klimaatmonitor 2021 gepubliceerd

De waterschappen liggen op koers om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2021 die is opgesteld door Arcadis. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van dit jaarlijkse onderzoek. 

De Klimaatmonitor waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid in beeld. Dat gebeurt voor de hele sector en voor elk waterschap afzonderlijk. De monitor is daarmee een goed sturingsinstrument voor projecten van de waterschappen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

 

Energieneutraal

De waterschappen hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Hun streven is om in 2025 voor 100% energieneutraal te zijn. In 2021 waren de waterschappen al voor 65,9% energieneutraal.  Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over het verslagjaar 2021. Opvallend is de, opnieuw, enorme stijging in de productie van zonne-energie van bijna 81%. Daarnaast was ook de totale productie van biogas in 2021 significant met ruim 18 miljoen Nm3. 

De gerapporteerde CO2-equivalenten emissie in 2021 bedraagt 1.100.783 ton CO2-equivalenten. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van bijna 140 duizend huishoudens. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar en kan verklaard worden door de opname van methaan- en lachgasemissies op rioolwaterzuiveringen in de Klimaatmonitor. En door de duurzame elektriciteit afkomstig uit Europa, die nu wordt doorgerekend met de emissiefactor van grijze stroom. 12 waterschappen kochten in 2021 (deels) duurzame elektriciteit uit Nederland in, in plaats van uit Europa, en dit aantal zal de komende jaren stijgen. Ook zijn de waterschappen zijn aan de slag met plannen en maatregelen om de emissie van lachgas en methaan te reduceren.
 
De Klimaatmonitor als belangrijke informatiebron 

Als bank van en voor de waterschappen blijven we niet achter in onze eigen duurzame ambities. We halen bijvoorbeeld een belangrijk deel van haar funding op met zogeheten Waterobligaties (Green Bonds). Om inzicht te geven in het gebruik van deze obligaties, publiceren we ieder jaar een Green Bond Newsletter. De Klimaatmonitor is daar een belangrijke informatiebron voor. Maar de ambities van de bank rijken verder. We willen als dé duurzame waterbank vanaf 2030 de klimaatimpact van onze kredietportefeuille ten minstens 43% lager hebben dan in 2019. We kunnen de Klimaatmonitor daar dankbaar voor gebruiken doordat we voor het in kaart brengen van onze klimaatvoetafdruk door middel van de PCAF methodologie gebruik maken van de resultaten van de klimaatmonitor. We maken daarin af en toe andere keuzes zo beschouwen wij al sinds 2019 alleen energie uit Nederland als groene energie.  
 
Meer informatie over de Klimaatmonitor waterschappen is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen.  

Meer weten?

Neem contact op met
Merel Hendriks
Sustainability officer
+31 6 82 82 70 35
Stuur mij een mail