NWB Bank financiert fonds voor kredietverlening aan Nederlandse scheepvaart

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft het startschot gegeven voor de lancering van het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF). Dit deels door de Nederlandse staat gegarandeerde fonds, van in totaal EUR 250 miljoen, verstrekt hypothecair gedekte leningen voor schepen in de short sea-sector. Nederlandse reders kunnen met deze financieringen de vloot vernieuwen of aanpassen om te voldoen aan bijvoorbeeld nieuwe emissie-eisen op het gebied van zwavel, ballastwater en stikstof.

NWB Bank is met EUR 116 miljoen de grootste financier van het fonds. De andere financiers van het fonds zijn provincie Groningen en cliënten van zowel NN Investment Partners als Waterland Investment Services.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail