Nederlandse Waterschapsbank richt NWB Waterinnovatiefonds op

De Nederlandse Waterschapsbank heeft vandaag de oprichting bekendgemaakt van het NWB Waterinnovatiefonds. Dit zelfstandige fonds, dat op afstand van de bank staat, gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

“Wij zijn als bank al jarenlang samen met de Unie van Waterschappen sponsor van de Waterinnovatieprijs. Als jurylid heb ik daar de afgelopen jaren hele goede initiatieven voorbij zien komen. Vaak blijven deze innovaties nu nog in de ontwikkelfase hangen en we hebben het NWB Waterinnovatiefonds opgericht om ze verder te helpen”, aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

“Er zijn ontzettend veel mooie innovaties in de waterschapswereld, onder andere op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en circulaire economie. We willen met behulp van het fonds deze innovaties opschalen om ze vervolgens op meerdere plekken in Nederland maar misschien ook in het buitenland toe te passen”, aldus Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds en watergraaf van Waterschap Vechtstromen.

Het bestuur van het NWB Waterinnovatiefonds bestaat verder uit Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, en Pieter Janssen, secretaris-directeur Hoogheemraadschap van Delfland. Voorzitter van de Investment Committee is Joost Buntsma die directeur is van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

In onderstaand filmpje leggen wij samen met het bestuur en de voorzitter van het Investment Committee uit wat wij met dit fonds willen bereiken.

Meer informatie is te vinden op nwb-waterinnovatiefonds.nl.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail