NWB Bank deelt samen met zeven andere financiële instellingen aanpak biodiversiteit

De NWB Bank heeft met zeven andere Nederlandse financiële instellingen een paper gepubliceerd over de relatie tussen biodiversiteit en de financiële sector. In het paper delen wij samen onze aanpak om het verlies van biodiversiteit proberen tegen te gaan.

Risico’s en impact

Het paper, ‘Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector’, geeft inzicht in twee zaken: hoe financiële instellingen kunnen worden geraakt door risico’s als gevolg van verlies van biodiversiteit, en hoe zij een positieve impact kunnen hebben op het behoud en herstel van biodiversiteit. Zo kunnen falende ecosystemen bijvoorbeeld leiden tot kredietrisico bij banken. Dit gebeurt wanneer natuurlijke bronnen ontoegankelijk worden en productieprocessen worden verstoord die hiervan afhankelijk zijn. Voor het behoud en herstel van biodiversiteit is een grote verschuiving nodig van investeringen naar activiteiten die hierop zijn gericht, en financiële instellingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

Praktische aanpak

In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang van biodiversiteit voor financiële instellingen te adresseren, is een werkgroep opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering. De NWB Bank is de zogenoemde sponsor van deze werkgroep die verder bestaat uit Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank en Robeco alsook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank. We hebben onze gezamenlijke kennis verwerkt tot een paper waarin alle werkgroepleden concrete voorbeelden geven van hoe ze biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten. 

Frank Elderson, directielid van DNB en voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering: “Het verlies van biodiversiteit is een van de grootste en meest urgente uitdagingen van onze tijd. Dit paper biedt financiële instellingen een hoogst actueel inzicht in welke stappen zij kunnen zetten om de financiële risico’s die voortvloeien uit het verlies biodiversiteit te beheersen. De acht instellingen achter dit paper gaan zelfs nog een stap verder door actief te streven naar het behoud en herstel van biodiversiteit. Zij bieden concrete voorbeelden voor hen die in hun voetstappen willen treden”. 

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Invest-NL, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het Platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse themaonderwerpen.

Meer informatie over het Platform en de werkgroepen: Platform voor Duurzame Financiering.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail