NWB Bank draagt bij aan structurele oplossing Vestia

De NWB Bank heeft meegewerkt aan een oplossing voor de hoge rentelasten van woningcorporatie Vestia. 235 andere woningcorporaties hebben bij de bank een lening afgesloten tegen de huidige, lage marktrente en deze geruild tegen een bestaande, duurdere lening van Vestia bij NWB Bank. Door de leningruil worden de rentelasten van Vestia structureel verlaagd met € 28 miljoen per jaar.

De leningruil is onderdeel van het plan voor Vestia waarbij de woningcorporatie zich uiteindelijk opsplitst in drie woningcorporaties. De leningruil stelt Vestia in staat haar volkshuisvestelijke taak, waaronder verduurzaming van haar bezit, goed te blijven vervullen.

“Als bank van en voor de publieke sector vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Ik ben blij dat we ook nu weer hebben mee kunnen denken en werken aan een oplossing waar uiteindelijk Vestia en de huurders beter van worden”, aldus Frenk van der Vliet, directielid van de NWB Bank.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail