NWB Bank en waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in haar ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Op 13 november ondertekent de Unie tijdens een online seminar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen. Een aantal waterschappen was individueel al aangesloten bij het Deltaplan en ook wij als NWB Bank gaan partner worden van dit initiatief om zo in de praktijk een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

 

De achteruitgang van de biodiversiteit gaat wereldwijd sneller dan ooit. Dit blijkt onder meer uit uitgebreid onderzoek van de VN. Ook in Nederland is een drastische afname van de biodiversiteit gemeten. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving is de biodiversiteit in Nederland zelfs aanzienlijk verder afgenomen dan elders in Europa en de wereld. Zo is sinds 1900 het aantal plantensoorten in het Nederlandse akkerland afgenomen met 35%.

 

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Een gezonde natuur is een vereiste voor schoon water, en vice versa. Maar ook bij de zorg voor voldoende water speelt de natuur een belangrijke rol. Het ligt binnen onze macht om ecologische systemen gezond te maken en te houden. Sterker nog: het is dagelijkse kost voor de waterschappen om bij te dragen aan een gezond ecologisch evenwicht. Werken aan biodiversiteit gaat voor veel waterschappen hand in hand met het uitvoeren van hun wettelijke taken, maar er liggen ook nog veel kansen om biodiversiteit in projecten op te nemen.”

 

Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank: “Ook in de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Als bank van en voor de waterschappen willen wij daarin het goede voorbeeld geven. Daarom zijn we al sponsor geworden van de Werkgroep Biodiversiteit onder het Platform voor Duurzame Financieringen van DNB en nu gaan we ons dus ook aansluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitherstel.”

 

Meer weten over hoe waterschappen zich inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken? Bekijk het online magazine Biodiversiteit? #hoedan. En klik hier voor meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail